Meeting-Gallery 2008
 

V.A.G. Meeting Rotterdam, 17 februari 2008

6th VW-Speed Midwinter Meeting, 2 maart 2008

Duits Autosport Festival , 16 maart 2008

Japans Autosport Festival , 30 maart 2008

V.A.G. Meeting Rotterdam, 6 april 2008

Full Speed 2008, 3 t/m 4 mei 2008

V.A.G. Meeting Burgum, 8 juni 2008

Automaxx Summer Edition 2008, 4 t/m 6 juli 2008

EG vs. EK Meeting, 28 september 2008